Lohjan ITF Taekwon-Do ry

Lohjan ITF Taekwon-Do ry grundades år 2011. Föreningen ordnar träningar i Taekwon-Do i Lojo. Grenen passar både för kvinnor och män oberoende av ålder. Därför kan deltagare i alla åldrar medverka på träningarna.
Nybörjarkurser ordnas två gånger i året, på våren och hösten. Vårens nybörjarkurser ordnas i  Pusula,  Ristin koulu och Källhagens skola. En grupp för småttingar fortsätter i Pusula skola på våren. 
Målet med nybörjarkursen är att lära ut grenens grunder. Kursen innehåller undervising i grenens etikett, beteendet i träningssalen, slag- och sparktekniker, sparring utan motståndare, samt självförsvar. Grenens målsättning är även att öka konditionen, vigheten och koordinationsförmågan. Det man kan kalla andlig eller mental mognad får även sin början under nybörjarkursen. Ett bältesprov hålls för de intresserade i slutet av terminen. Under nybörjarkursens gång behöver man inte köpa en kampsportsdräkt. Det går bra att träna barfota i till exempel t-skjorta och träningsbyxor. 
Föreningen hör till det nationella ITF Taekwon-Do förbundet

 ITF Taekwon-Do liitto Ry.

Taekwon-Do är en koreansk kampsportsgren, som har en stark koppling till asiatisk historia. Grenens nuvarande form och namn gavs av generalen Choi Hong Hi, IX dan. Han utvecklade grenen ur gamla koreanska och japanska stridstekniker.

Namnet Taekwon-Do blev grenens namn år 1955.

Taekwon-Do = fotens och handens väg. Tae- betyder tekniker utförda med foten, kwon- betyder hand och tekniker med händerna. Den sista stavelsen Do- står för väg, tanke och sätt att tänka.

Taekwon-Do har flera delområden såsom rörelseserier, match, självförsvar och krossteknik.